Henry van Hattem, Sebastian Pluijmert  en Yvo van Koppenhagen

Vermeer Vermogensbeheer | Henry van Hattem, Sebastian Pluijmert en Yvo van Koppenhagen

Website: www.vermeervermogensbeheer.nl

Vermeer Vermogensbeheer

Vermeer Vermogensbeheer is opgericht door een gedreven team van Apeldoornse financieel specialisten. Zij vonden dat vermogensbeheer op een andere en meer ondernemende persoonlijke manier uitgeoefend kan worden. Belangrijke doelgroepen zijn dan ook (ex)ondernemers, succesvolle particulieren, vakspecialisten en directieleden in loondienst die hun vermogen graag zien vermeerderen. Vermeer Vermogensbeheer, specialist in Het Nieuwe Rentenieren, is een onderdeel van Asset Management International (AMI) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

Werkwijze

In een persoonlijk gesprek wordt kennis gemaakt en volgt een gedetailleerde uitleg over de werkwijze, beleggingsfilosofie en hoe Vermeer Vermogensbeheer omgaat met kosten en vertrouwelijkheid. Samen met de financieel deskundige (accountant en tevens belastingadviseur) wordt gekeken naar de omvang van het hele vermogen en worden de persoonlijke beleggingsdoelstellingen gedefinieerd in een op maat gemaakt plan. Deze worden door de beleggingsstrateeg gebruikt voor het samenstellen van de optimale aandelenportefeuille afgestemd op het gewenste risicoprofiel. Voor beleggen geldt altijd, hoe jonger je begint, hoe meer kans op vermogensgroei.

Wanneer besloten is om met Vermeer Vermogensbeheer in zee te gaan wordt het beschikbare deel van het vermogen naar een nieuw te openen eigen bankrekening bij de depotbank gestort. Deze bankrekening staat op naam van de klant en is dan ook volledig hun eigendom. Klanten kunnen zelf inloggen bij de depotbank om te kijken wat de actuele stand van het belegde vermogen is. Bijstortingen en opnames zijn vrij voor de klanten.

Succesvolle resultaten

Vermeer Vermogensbeheer werkt onder andere met de geprezen AMI MT+ beleggingsfilosofie. Een uitgekiende beleggingsstrategie waarbij onnodige risico’s worden vermeden. Er wordt niet belegd in individuele aandelen, maar in wereldwijd opererende fondsen, waarbij risico op koersdaling met beschermingsconstructies worden afgedekt. Dit levert bovengemiddelde resultaten op.

Wanneer u in 2014 was begonnen te beleggen met € 100.000.- in het offensieve profiel volgens het gemiddelde van de 70 vermogensbeheerders dan had uw portefeuille in 2020 een waarde van € 167.350.- gehad. Had u eenzelfde bedrag laten beheren volgens de AMI MT+ methode, welke Vermeer Vermogensbeheer hanteert, dan had u maar liefst op € 269.900,- gestaan. Een verschil van maar liefst 102%.

Informeel verder groeien

Vermeer Vermogensbeheer groeit vooral door enthousiaste mond-op-mondreclame van haar klanten, daar voelt het bedrijf zich het prettigst bij. Aangezien het verloop bijna nihil is, zijn steeds meer ondernemers,  topsporters, artiesten, managers, erfgenamen en organisaties in staat hun financiële wensen en dromen te realiseren.

Exportland: De hele Europese Unie en enkele landen daarbuiten.