Pim Duterloo

Airsave | Pim Duterloo

Website: www.airsave.nl

Airsave

Tijdens zijn stage bij waardepapierfabrikant VHP Security Paper heeft Pim Duterloo een methode toegepast om persluchtlekkages in de productielijn van de fabriek in een vroeg stadium op te sporen en te verhelpen. Dit betekent minder verlies van energie, minder storingen én het levert een belangrijke kostenbesparing op van wel tienduizenden euro’s. Dit smaakte naar meer en Pim besloot zich hierin te specialiseren en in 2017 richtte hij zijn eigen bedrijf Airsave op.

Airsave is een all-in partner, niet zomaar een lekdetectie bedrijf

Bij Airsave starten ze vaak met een lekkagescan, maar gaan verder dan dat. Airsave is gespecialiseerd in het onderhouden en optimaliseren van complete industriële persluchtinstallaties. Dit betreft alle aaneengesloten componenten na de compressor ruimte. Daarbij ondersteunen ze organisaties bij het terugdringen van zowel downtime als energiekosten. In de compressorruimte geven we onafhankelijk advies. Dit advies varieert van complete ISO-audits van het persluchtnet (opwekking tot en met eindgebruiker) tot het beoordelen van offertes van compressorleveranciers, wanneer u bijvoorbeeld uw compressorpark wilt upgraden/vernieuwen, of juist niet.

ROI kleiner dan één jaar

De lekkages worden gerapporteerd samen met een berekening perslucht verlies op jaar basis. Na het maken van de detectie rapportage volgt een inschatting wat de reparatie en de benodigde onderdelen gaan kosten. Wanneer deze reparatiekosten naast de jaarlijkse kostenbesparing worden gelegd dan zijn deze kosten vaak binnen een jaar terug verdient. Gemiddeld worden zo’n 60 trajecten op jaarbasis uitgevoerd. Per traject wordt aan jaarlijkse energiebesparing soms besparingen gerealiseerd van tienduizenden euro’s en tonnen aan verminderde CO2 uitstoot.

Samenwerking met partners

Bij het onderhouden en optimaliseren van complete industriële persluchtinstallaties werkt Airsave indien nodig samen met gespecialiseerde partners die elk een eigen specifieke expertise inbrengen. Veel zaken verricht Airsave zelfstandig. Hierbij moet u denken aan het plaatsen of vervangen van nieuwe componenten of het onderhouden van bestaande. Denk hierbij aan ventielen, ventieleilanden, pneumatische (besturingskasten, (electro)pneumatische(aandrijf)systemen, luchtverzorging en aansluitmateriaal. Dit is dagelijks werk en vanuit het eigen magazijn zijn onderdelen op voorraad en snel leverbaar.

Airsave werkt met, naast, of los met technische diensten van de (maak)bedrijven. Het meten kan tijdens de productie plaats vinden en het onderhoud en vervanging van apparatuur draait vaak mee in geplande onderhoud stops.

Toekomst

Het opsporen en verhelpen van persluchtlekkages is echt een nichemarkt en Airsave is daarin gespecialiseerd. Reden waarom veel installatiebedrijven en leveranciers van compressoren graag samenwerken met Airsave.

Exportland: België en Duitsland