Wittenborg University |

Website:

Wittenborg University

Wittenborg University of Applied Sciences is een dynamische, dubbel geaccrediteerde business school, met de hoofdlocatie in Apeldoorn en een onderwijslocatie in Amsterdam. Wittenborg is opgericht in 1987 en is één van de weinige 100% Engelstalige hogeronderwijsinstellingen in Nederland. De 1000+ studenten en medewerkers vertegenwoordigen meer dan 100 nationaliteiten. Hiermee is Wittenborg veruit de meest internationale particuliere business school van Nederland.

Missie en visie

De visie van Wittenborg is om als instelling voor toegepaste wetenschap internationale erkenning te verkrijgen middels een internationale, innovatieve benadering van hoger onderwijs. Wittenborg’s missie is het bevorderen van excellentie in het lesgeven en leren op het gebied van internationaal zakendoen en management, evenals het creëren van de beste werk- en leeromgeving voor studenten en personeel, waar internationalisering, diversiteit en ethiek de basis vormen voor succesvol leren.

Wittenborg’s waarden: Internationalisation, Diversity & Ethics

Wittenborg ziet haar rol als het opleiden van hooggekwalificeerde, internationaal georiënteerde, sociaal verantwoordelijke en interculturele, kritische en onafhankelijk denkende studenten, die zich na hun afstuderen op innovatieve en creatieve wijze gaan inzetten binnen diverse bedrijven en organisaties over de hele wereld, hetzij als werknemers, hetzij als ondernemers. Wittenborg omarmt internationalisering als een kernwaarde. De visie van Wittenborg is mondiaal. Zij streeft ernaar haar onafhankelijke status te behouden en tegelijkertijd één van de meest internationale en diverse instellingen voor hoger onderwijs in Nederland te zijn. Wittenborg streeft naar totale gelijkheid tussen iedereen die studeert en werkt bij Wittenborg; ongeacht de culturele achtergrond, afkomst, geaardheid, gender en fysieke of andere beperkingen. Wittenborg zet zich in om een leer- en werkomgeving te creëren waarin onderling respect de norm is en iedereen een eerlijke en gelijkwaardige behandeling krijgt. Wittenborg omarmt diversiteit als een kernwaarde.Wittenborg hecht er waarde aan onderwijs te bieden waarbij studenten en medewerkers begrijpen dat ethiek een centrale rol speelt bij elke te nemen beslissing. Geleid door ethische en morele normen en waarden, zoals eerlijkheid en integriteit, streven we gezamenlijk naar een betere toekomst. Dit blijkt ook uit het motto van Wittenborg: ‘Better Yourself - Better Our World’. Wittenborg heeft ethiek daarom omarmt als één van haar kernwaarden.

Bachelor- en masteropleidingen in Business & Management

Wittenborg biedt al haar programma's in het Engels aan - inclusief 17 Bachelor of Business Administration specialisaties, 9 Master of Business Management programma's (MSc) en 11 Master of Business Administration programma's (MBA).