Caroline Oudejans

Weee Nederland | Caroline Oudejans

Website: weee.nl

Weee Nederland

Weee Nederland is in 2013 opgericht om producenten te ondersteunen in hun producentenverantwoordelijkheid. De social enterprise doet dit door afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, WEEE in het Engels) in te zamelen, te sorteren en met behulp van partnerbedrijven deze te recyclen. Veel gemeenten, retailers en kringlooporganisaties maken gebruik van de inzamel- en sorteerconcepten van Weee Nederland. Bij Weee Nederland en de samenwerkingspartners werken ruim 300 medewerkers dagelijks aan een actieve bijdrage aan een circulaire wereld.

In de EU zijn alle producenten of importeurs van elektrische apparaten verplicht om bij het op de markt brengen van deze apparaten (eigenlijk alles waar een stekker aan of een batterij in zit) een bedrag te betalen waarmee de sector deze later kan recyclen. Hiertoe moet een producent zich registreren in elk land waar deze actief is en periodiek de op de markt gebrachte producten rapporteren. Alleen al in Nederland wordt er per jaar ruim 180 miljoen kilo e-waste ingezameld. Het streven in Nederland en de rest van de EU is dat 65% van alle e-waste wordt ingezameld. Dit is nu nog geen 50%, met name kleine apparaten worden nog te veel weg gegooid. In Nederland is Weee Nederland één van de grotere inzamel- en recycle bedrijven voor e-waste.

Een belangrijke taak is de producenten en importeurs van elektrische apparaten te ontzorgen bij de regelgeving. Dit start bij het informeren. Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van de regelgeving. Daarna wordt in elk land waar nodig de vereiste registratie geregeld. Eenmaal geregistreerd volgt het periodieke opgeven van de verkochte hoeveelheid apparaten.

Elk land anders

Hoewel het een EU richtlijn is, vult bijna elk land in de EU de wetgeving anders in. Zowel de wijze van registratie en/of rapportage kan verschillen (soms online maar het opsturen van stapels papier is helaas geen uitzondering), de frequentie van rapportage loopt uiteen van maandelijks tot jaarlijks, de categorieën waarin gerapporteerd moet worden verschillen etc. Binnen Weee Nederland is voor elk EU-land de kennis aanwezig om ondernemers te ondersteunen bij het registreren en rapporteren dan wel dat de bedrijven Weee Nederland machtigen dit namens hen te doen.

In Nederland is Weee Nederland de enige die deze service aanbiedt en in heel Europa bestaan er ook maar een paar aanbieders. Reden waarom partijen buiten de EU Weee Nederland ook weten te vinden om compliant te kunnen leveren in heel de EU.

Exportlanden: Europa, Azië, USA