Hans van Kampen

Van Reekum Materials | Hans van Kampen

Website: www.vrm.nl

Van Reekum Materials

VRM in Apeldoorn is een bedrijf dat vele producten en diensten levert t.b.v. milieu, waterwinning en/of -afvoer, het grondwaterniveau, en bronboringen. Denk hierbij aan peilbuizen voor milieukundig bodemonderzoek, bronfilters, grondboorgereedschappen, bronbemalingsmateriaal, boorbuizen, SWN80 handpompen en aardwarmtesondes. Het bedrijf voorziet hiermee vrijwel de gehele grond-, weg-, en waterbouwsector, ingenieursbureaus, alsmede overheden als provincies en waterschappen. Kortom, iedereen die beroepsmatig met water van doen heeft.

Corebusiness is de productie van kunststof filterbuizen. Op jaarbasis bedraagt de productie daarvan zo’n 150.000 meter. Zuiverheid van product en productiemethoden heeft binnen de onderneming de hoogste prioriteit. Er wordt daarom enkel gewerkt binnen de lijnen van gecertificeerde leveranciers en producten. Eigen innovaties hebben de zgn. ‘BioBuis’ voortgebracht: een peilbuis die nadat het zijn gebruiksfunctie heeft bewezen binnen 3 maanden na gebruik in de bodem composteert. Er blijft dus geen (mogelijk)schadelijke buis achter in de grond. En dat is winst, voor iedereen.

Een andere innovatie van VRM is de LevelLog: een meetunit die bovenop een peilbuis geplaatst wordt en exact het grondwaterniveau meet en die data draadloos verzend aan beheerder van het meetnet, bijvoorbeeld een gemeente of waterschap. Op deze wijze kunnen de grondwaterstanden veel efficiënter gemonitord worden, veel makkelijker en sneller dan voorheen het geval was. Nu klimaatveranderingen en grondwaterniveaus in toenemende mate de agenda’s beheersen is VRM-LevelLog dé partij om mee samen te werken.

In het verleden leverde VRM veel waterpompen naar met name Afrika. De onderneming ontwierp een onverwoestbare waterpomp die prima diensten verleent in gebieden met een tekort aan bruikbaar oppervlaktewater. Vele tienduizenden exemplaren staan daarvan buiten Europa. Van Kampen: “het leuke is dat deze pomp sinds 2012 ook de Nederlandse markt verovert. Steeds meer speeltuinen, scholen en natuurspeelplekken binnen Nederland maar ook daarbuiten worden nu met onze SWN80 uitgerust. Zo ook in Apeldoorn staan er veel van onze pompen”. ”Groen leeft, en water blijft een onuitputtelijke bron van speelplezier.”

Het huidige exportaandeel van de omzet ligt op circa 30%. Voor de toekomst ziet Van Kampen dit belangrijker worden: “onze verwachting is dat dit op termijn groeit naar 50%. Overigens exporteren wij ook veel indirect: door ons geproduceerde membraanfilters leveren wij in substantiële aantallen aan een Nederlandse partij die deze vervolgens wereldwijd afzet.

Belangrijkste exportlanden: België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk.