Barry Kloppenburg

Stockbusters | Barry Kloppenburg

Website: www.stockbusters.nl

Stockbusters

Opkoper Stockbusters BV is een bedrijf dat zich toelegt op de in- en verkoop van restantpartijen, stocklots, winkel- en magazijnvoorraden, zowel in als buiten Nederland. Non-food en dan hoofdzakelijk speelgoed (vanuit China) en huishoudelijke artikelen zijn de hoofdbestanddelen van de verkopen.

Het bedrijf is gevestigd in Apeldoorn en werkt gemiddeld met 10 medewerkers en heeft globaal rond de 1.500 tot 2.000 pallets partijgoederen in het magazijn in Apeldoorn. Het handelsmerk is dat je op hen kunt bouwen, zij zijn duidelijk over (de status van) de goederen en komen afspraken altijd na. Bij Stockbusters doen ze wat ze afspreken, snel en zonder problemen en hebben hun eigen specialisaties qua artikelen.    

De handelsgeest heeft eigenaar Barry Kloppenburg van zijn vader meegekregen. Senior heeft vele bedrijven opgericht en vervolgens weer van de hand gedaan om vervolgens weer aan iets nieuws te beginnen.

Nadat Barry een aantal jaren in het leger had gezeten en daardoor veel in het buitenland was geweest, koos hij voor een bestaan in Nederland. Hij is van de generatie die de opkomst van het internet vanaf het begin heeft meegemaakt en had daarvoor altijd veel interesse. Deze kennis, gecombineerd met zijn handelsgeest, vormden de basis voor de partijhandel via internet onder de naam: Stockbusters. Barry is trots op de business die hij de afgelopen 20 jaar heeft opgezet in de partijhandel.

Stockbusters heeft zowel aan de in- als de verkoop kant vele vaste klanten. Via gerichte mailings worden deze klanten geïnformeerd over de beschikbare voorraden. Vroeger werden er vele internationale beurzen bezocht, maar door Covid is alles helemaal digitaal geworden.

De inkopen vinden voor 50% in Nederland plaats en voor de rest in de Benelux en Frankrijk, de reden hiervoor is dat anders de transport kosten in verhouding te hoog worden. Artikelen worden soms ver onder de productieprijs opgekocht vanwege faillissementen, te hoge voorraad niveaus of omdat het om schadegoederen gaat. Wisselende collecties behorende bij spaarprogramma’s van grote bedrijven worden ook regelmatig opgekocht.

Verkopen vinden veelal plaats in Europa, maar hoofdzakelijk in Roemenië, Duisland en Irak. 90% van de partijen is bestemd voor de export. De afnemers van Stockbusters gebruiken de producten om door te verkopen, maar soms ook om de artikelen bij andere verkopen gratis mee te geven.

Zowel de vraag als de aanbodkant kennen de nodige schommelingen. 

Exportlanden: Europa en Irak