Petrus Cuperus

Solsep | Petrus Cuperus

Website: www.solsep.com

Solsep

Organische oplosmiddelen zuiveren met membraanfilters. SolSep BV is een bedrijf dat is gespecialiseerd in membraantechnologie voor organische oplosmiddelen. Wereldwijd zijn er maar een handvol bedrijven die dergelijke filters ontwikkelen en vervaardigen. Om die reden verkoopt Solsep 75% van hun membranen aan buitenlandse bedrijven, met name in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada.

SolSep BV is gestart in 1999 en komt in zekere zin voort uit onvrede met de bestaande technologie. Want het verwijderen van organische oplosmiddelen, zoals ethanol, uit een processtroom gebeurt standaard door destillatie. Dit proces heeft echter twee nadelen: het kost heel veel energie en de hoge temperatuur kan in sommige gevallen de kwaliteit van het product aantasten. Door het gebruik van membraanfilters treden deze nadelen veel minder op.

Als wetenschappelijk onderzoeker in de agro-wereld, werkt de heer Cuperus aan alternatieven voor het destillatieproces. SolSep BV is opgericht om deze membraantechnologie te commercialiseren en richt zich daarbij geheel op de ontwikkeling en productie van membraanfilters, die gebruikt worden om oplosmiddelen uit het productieproces te halen. Daarmee bedient het bedrijf met name twee markten: de fijnchemie en de food ingredients. De membranen van SolSep worden nu meestal ingezet als eerste zuiveringsstap vóór het destillatieproces.

Het bedrijf wil toe naar het gebruik van membranen als geïntegreerd onderdeel van het productieproces. In feite is dit ook de voornaamste exportambitie, want de bedrijven bij wie dat zou moeten plaatsvinden zijn veelal gevestigd in het buitenland vaak met researchvestigingen in Nederland. Kijkend naar het buitenland denkt Cuperus dat er vooral in de Verenigde Staten groeipotentie aanwezig is. Bedrijven in de VS zijn namelijk meer gewend om samen wat uit te proberen in het productieproces. Valt het tegen dan stopt men snel met de technologie, werkt het wel, dan volgt direct de implementatie. In Europa begint men meestal kleinschaliger op bijvoorbeeld labschaal wat vaak later tot applicatie leidt.

In een Engelstalig land heeft SolSep overigens haar mooiste exportprestatie tot stand gebracht: een metaalbedrijf gebruikte oplosmiddelen in combinatie met destillatie om hun producten te reinigen. SolSep slaagde erin om een totaaloplossing te bieden, die de klant ook economisch veel heeft opgeleverd. Daar kijkt Cuperus tevreden op terug.

Exportlanden: Europa, VS, Canada, China, Japan, Singapore