Rudolf Schouten

Schouten Machines | Rudolf Schouten

Website: www.schouten.ws

Schouten Machines

Schouten Machines B.V. staat voor een gezond familiebedrijf dat een goede reputatie heeft opgebouwd in kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie! Topkwaliteit produceren is het kenmerk van Schouten. Dit is zeer duidelijk zichtbaar aan de producten.

Een echt familiebedrijf

Begonnen door de vader van de huidige directeuren in 1971 als klein mechanisatiebedrijf, dat zich met name toelegde op reparatie van landbouwwerktuigen, groeide Schouten uit tot een volwaardig productiebedrijf met eigen engineering op het gebied van werktuigen voor de agrarische sector en het openbaar groen.  Klanten zijn met name loonbedrijven en grotere melkveehouderijbedrijven. Door de overname van Schepers Techniek Hoogeveen (STH) in het jaar 2000 werd een assortiment machines toegevoegd met als doelgroep de openbare groensector. Denk daarbij aan gemeentes, sportparken, wegbeheerders en natuurorganisaties.

Producten

De machines van Schouten gericht op de agro sector, zijn met name bestemd voor de melkveehouderij. Denk daarbij aan voerdoseerwagens, graslandbemesters, mesttanken, sleepslangsystemen  en de greppelfrezen.

Voor de groensector ziet het assortiment er weer heel anders uit.  Daar maken veegmachines, maai-verticuteerwagens, maailaadwagens en verticuteermachines deel uit van het machine assortiment van Schouten Machines BV.

Internationaal

Een flink deel van de verkopen van het bedrijf vinden buiten Nederland plaats. De belangrijkste export markten zijn Duitsland (de grootste export markt met bij Schouten een gespecialiseerde export manager) , Belgie, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Landen, waar de kwaliteit van de producten van Schouten bijzonder op prijs wordt gesteld en waar total cost of ownership meer wordt gewaardeerd dan alleen een laag prijsniveau.

Naast bovengenoemde landen wordt ook, maar minder structureel, geleverd aan landen als Frankrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland en de Verenigde Staten en Canada.

Exportlanden: Duitsland, Belgie, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.