Arthur van Schayk

Remeha | Arthur van Schayk

Website: www.remeha.com

Remeha

Remeha B.V.

Resultaat van de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs is het terugdringen van de CO2-uitstoot tot nul in 2050. In Nederland gaat de discussie heel vaak niet over CO2, maar over aardgas. Wij beseffen dat het gebruik van aardgas eindig is, maar dat neemt niet weg dat CO2-reductie de kern van het beleid is. Bij elke maatregel die we nemen, moeten we ons afvragen of het bijdraagt aan de doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen. Uiteindelijk nemen we afscheid van fossiele brandstoffen, maar dat kan alléén als we slim gebruikmaken van de aanwezige alternatieven.

Bij Remeha geloven wij niet in één oplossing. We zijn realistisch: in onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. We sluiten geen technologieën uit, geloven in meerdere energiedragers en stimuleren innovaties. Op die manier kunnen we aan het Klimaatakkoord voldoen en werken aan een duurzame samenleving. Gasvormigen, elektriciteit en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland. Daar staat Remeha voor en deze realistische visie dragen we uit.

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor klimaatbeheersing c.q. verwarming, koeling en warm water, zowel voor woningen als utiliteit. Met haar innovaties wil Remeha zo goed mogelijk anticiperen op wensen en behoeften van nu en in de toekomst. Met ruim 500 medewerkers geeft Remeha op eigentijdse wijze invulling aan ontwikkeling, productie en marktbenadering, waarmee zij in Nederland én in Europa is uitgegroeid tot een vooraanstaande fabrikant.

Remeha is één van de voornaamste merken binnen BDR Thermea Group. BDR Thermea Group in Apeldoorn realiseert met 6.200 medewerkers in ruim 100 landen een omzet van 1,8 miljard euro.

 

Exportlanden: wereldwijd