Rudi ter Heide

PUM | Rudi ter Heide

Website: www.pum.nl

PUM

Als onderdeel van VNO-NCW is PUM een internationaal netwerk waarbij vrijwilligers met ervaring in ondernemen hun kennis delen met (startende) ondernemers in ontwikkelingslanden. Vanuit Nederland zijn bijna 2.000 vrijwilligers actief in dit netwerk.

Matchmaking vrijwilligersopdrachten

PUM heeft in de momenteel 31 geselecteerde landen netwerken opgebouwd die zorgen voor een continue stroom van opdrachten, veelal via de 160 vertegenwoordigers in die landen. Deze projecten worden beoordeeld waarna bekeken wordt welke Nederlandse adviseur het beste past bij de opdracht. In normale tijden volgt kort hierna uitzending naar het betreffende land. Gemiddeld duurt zo’n missie twee weken. In die twee weken voert de vrijwilliger onderzoek uit, overlegt met de aanvrager en kijkt hij of zij wat nodig is om de opdracht tot een succes te maken.

Ondanks het feit dat het hier vrijwilligers betreft zijn deze werkzaamheden niet vrijblijvend. Aan de adviseurs worden kwaliteitseisen gesteld en elke opdracht wordt met de opdrachtgevende organisatie geëvalueerd waarbij de vrijwilliger ook wordt beoordeeld.

Advies toerisme

Eén van deze vrijwilligers is Rudi ter Heide die zijn sporen heeft verdiend in de toerismesector. Lange tijd bij de ANWB en daarna een decennium Zeeland. Zijn laatste functie was VVV-directeur op de Veluwe. Zijn ervaring op dit gebied heeft hij 8 jaar ingezet om in ontwikkelingslanden toerisme op gang te helpen. Rudi: “De opdrachten waren zeer divers. Het kan zijn dat de opdracht komt van een lokale overheid. Zo heb ik op de Filippijnen op een afgelegen tropisch eiland twee weken lang met de burgemeester opgetrokken en overlegd hoe door betere samenwerking het toeristisch aanbod kan worden verbeterd. Ik was ook in Indonesië, Oeganda en Soedan en het ging bijna altijd om meer gasten. Mijn laatste klussen waren in Armenië waar ik enkele reisbureaus heb geholpen om hun reisaanbod en marketing te optimaliseren. 

Door het passeren van de leeftijdsgrens voor uitzending heeft Rudi ter Heide nu de rol van PUM-ambassadeur. Rudi ziet voor PUM grote kansen in Afrika. Dit continent is in opkomst.

Landen actief: voornamelijk Afrika, Azië en Zuid- en Latijns-Amerika.