Kjeld van den Hazel

Meubelbaas | Kjeld van den Hazel

Website: www.meubelbaas.nl

Meubelbaas

Uit een bedrijfsopdracht voor Saxion Hogeschool ontstond het idee voor Meubelbaas. Toenmalige HBO-studenten Kjelt van den Hazel, Mathé Booij en Tom van Dieren maakten voor een meubelproducent een exportplan. Eenmaal bij dit bedrijf viel in het magazijn het hoge percentage retourzendingen op. Na hun studie benaderden de drie vrienden de meubelproducent of hij de retouren tegen een zachte prijs wilde verkopen. Dit bleek het geval.

Daarop besloten de drie vrienden in 2019 om gezamenlijk Meubelbaas op te richten. Als eerste activiteit werden de retourzendingen opgekocht en tijdelijk opgeslagen. Via online campagnes wisten de drie ondernemers de voorraad weer door te verkopen. Dit smaakte naar meer en als snel werden ook contacten gelegd met meubelproducenten om ook nieuwe meubels te verkopen, in plaats van enkel retourzendingen.

De stijl van het assortiment is een combinatie van staal en hout, ook wel de industriële stijl genoemd. De basis bestaat uit eettafels en stoelen voor voornamelijk de particuliere markt. Het assortiment wordt aangevuld met kasten, TV-meubels, dressoirs, lampen en bankstellen. In toenemende mate bestellen ook bedrijven en andere organisaties bij Meubelbaas. Zo staan de meubels inmiddels in menig kantoor of schoolcomplex. Ook bestellen restaurants hun nieuwe meubilair bij Meubelbaas.

De grote kracht van Meubelbaas is de focus op online verkoop. Veel tijd en energie steken de ondernemers in een persoonlijke touch bij het online aanprijzen van het meubilair. Zo figureren de ondernemers zelf in veel zelfgemaakte promotiefilmpjes en dat werkt drempelverlagend voor het bestellen. Het plaatsen van een bestelling kan online, maar ook in de showroom van Meubelbaas op het Zwitsalterrein in Apeldoorn.

Meubelbaas groeit sterk. In 2021 bedraagt de maandelijkse afzet zo’n 1.000 stoelen en 250 tafels. De recent aan het assortiment toegevoegde soorten kasten begint nu ook flink aan te trekken. De eerste buitenlandse bestellingen kwamen uit België en inmiddels ook uit Duitsland. Via mond-op-mondreclame zijn daar inmiddels meerdere vervolgorders uit voortgekomen. Verdere groei wordt voorzien. Dit zal komen door het vergroten van het assortiment, het verder groeien op de Nederlandse markt en ook door meer verkoop aan het buitenland.

 Exportlanden: België & Duitsland