Jan Pieter Bijkerk

Kiwa | Jan Pieter Bijkerk

Website: www.kiwatechnology.com

Kiwa

Kiwa werd in 1948 opgericht door de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Zij wilden de drinkwatervoorziening veiligstellen door alles te onderzoeken wat in contact zou kunnen komen met het drinkwater. Inmiddels is het bedrijf sterk verbreed en behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met services voor certificering, inspectie, tests, training en consultancy zorgt KIWA voor vertrouwen in producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van hun klanten.

Bij Kiwa werken meer dan 5.000 mensen vanuit ruim 100 kantoren verspreid over meer dan 40 landen over de hele wereld, voornamelijk in Europa, Scandinavië, Azië en Zuid-Amerika. In Nederland ligt het zwaartepunt met 1.500 medewerkers, het hoofdkantoor in Rijswijk en in Apeldoorn de grootste vestiging met testlaboratoria.

Breed en internationaal inzetbaar

Kiwa is actief in een groot aantal marktsegmenten, van de bouw- en energiesector tot de drinkwaterindustrie, gezondheidszorg en agro, veevoer en voeding. De expertisegebieden zijn onder andere managementsystemen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en laboratoriumtests. De klanten zitten in de productie- en procesindustrie, (bedrijfs)services, openbare en private nutsbedrijven, overheden en internationale instituties.  De activiteiten lopen uiteen van fruitkeuringen in de havens van Zuid-Amerika, het schouwen van samenwerkingen van het Keurmerk Veilig Ondernemen tot vele keuringen op bouwplaatsen in binnen- en buitenland.

In Apeldoorn is onder andere Kiwa Technology gehuisvest. Dit is het kennisbedrijf op het gebied van energie en water. Van oudsher houden ze zich in Apeldoorn bezig met gas, voorheen vooral aardgas maar inmiddels ook verschillende groene gassen en waterstof. In het eigen grote laboratorium worden d.m.v. vaak in eigen beheer ontwikkelde testopstelling nieuwe producten getest en gecertificeerd. Dit laboratorium is helemaal voorgesorteerd op de komende energietransitie zoals het bouwen en testen van toepassingen met o.a. waterstof en andere alternatieve brandstoffen. Bij alle grote internationale projecten met waterstof is Kiwa nauw betrokken.

Sterke groei ambitie

Kiwa streeft een mondiale top tienpositie na op het gebied van testen, inspecties en certificeringen. Sinds 2006 is de omzet elke vijf jaar verdubbeld. De ambitie is de huidige omzet van 500 miljoen euro ook de komende vijf jaar te gaan verdubbelen naar 1 miljard euro. Dit zal deels autonome groei zijn en deels groei door overnames. Kiwa beschikt over een sterke positie in Europa en Scandinavië en deels ook in Azië. In de USA is een entree in de markt gemaakt en daar wordt vol ingezet op verdere groei.

Exportlanden:  45 landen verspreid over alle continenten van de wereld met focus op EU, Scandinavië en Azië.