Marcel Meek, Jeroen van Bussel en Remko Welling

IoT Apeldoorn | Marcel Meek, Jeroen van Bussel en Remko Welling

Website: www.iotapeldoorn.nl

IoT Apeldoorn

In 2016 zette een aantal Apeldoornse vrijwilligers een openbaar en gratis toegankelijk IoT netwerk op met financiële hulp van enthousiaste en betrokken bedrijven. Dit netwerk bestaat inmiddels uit 8 gateways die, als Apeldoorns IoT netwerk, onderdeel zijn van het wereldwijde The Things Network (TTN). Het IoT-netwerk wordt onder andere gebruikt door geïnteresseerden en bedrijven. Ook wordt het ingezet door de gemeente voor projecten waar burgerparticipatie en “citizen science” een belangrijke rol spelen.

Het enthousiasme en de snelheid waarmee de vrijwilligers reageren leidde ertoe, dat het IoT netwerk al ruim 4 jaar betrouwbaar functioneert met een uptime van meer dan 99%. In de afgelopen 4 jaar zijn 45 miljoen berichten afgehandeld, dat is alleen al in Apeldoorn zo’n 60.000 per dag. Regio Apeldoorn heeft één van de beste IoT netwerken van Europa.

Met het open en gratis netwerk is Apeldoorn uniek. De stichting IoT Apeldoorn zet zich in om het IoT netwerk te onderhouden en uit te breiden, kennis te delen en samen te leren. Daarvoor worden veel (thema) avonden georganiseerd. Op deze meetup bijeenkomsten komen geïnteresseerden van heinde en verre (ook buitenland) om kennis op te doen en te delen.

 

Smart City

Smart City toepassingen is een van de vele toepassingen die op meetup avonden worden besproken en gebouwd.

Met het open en gratis netwerk is Apeldoorn uniek. Doordat de laatste jaren het wantrouwen van burger naar de overheid toeneemt en onderzoeken door de overheid niet worden vertrouwd neemt de burger het heft in eigen hand en gaat zelf meten van luchtkwaliteit, geluid, vuurwerkoverlast et cetera.  Op de meetup worden IoT oplossingen gebouwd waarbij burgerparticipatie in de Smart City in de praktijk worden gebracht. 

Bewoners krijgen bijvoorbeeld de beschikking over meetkasten die zij met instructie in de eigen buurt kunnen ophangen. Ook krijgen zij de inlog om zelf de gegevens ook te kunnen uitlezen. Inmiddels zijn de toepassingen veel ruimer geworden. Het netwerk van de stichting ziet meer dan 2.600 unieke sensoren op haar netwerk. Toepassingen zijn temperatuur, fijnstof en geluid.

Door de deelname van grote aantallen (360!) burgers is de betrokkenheid van deze burgers bij de stad en de thema’s waarvoor de metingen gedaan worden hoog geworden. Burgers krijgen dezelfde informatie op hetzelfde moment als de gemeente en dat maakt het transparant. Dit is ook de reden waarom vele steden in binnen- en buitenland graag op bezoek komen naar Apeldoorn om inspiratie op te doen en Apeldoorn te volgen in een uniek stuk burgerparticipatie en (technische) kennisuitwisseling.

Exportlanden: België & Duitsland