Wilco Everink

Inter Act | Wilco Everink

Website: www.interact.nl

Inter Act

Oprichter en oud Philips man Jos Nijhof voorzag in een ver verleden al welke kant het op moest met zijn eigen bedrijf. Sensor gestuurde technologie dat moest de corebusiness worden. Er werd voor gekozen om via op afstand gelegen sensoren metingen te doen om er processen mee aan sturen. De gegenereerde data werd de basis om belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Zodoende kunnen toekomstige effecten met behulp van AI (Artificial Intelligence) worden voorspeld en kan de aansturing van processen worden verbeterd.

Inter Act past haar techniek in Nederland veel toe voor het monitoren en besturen van rioolstelsels en het reguleren van de oppervlakte waterhuishouding. Door de klimaatverandering is een goede regulering van onze waterhuishouding op basis van data extra relevant.

Jos is trots op zijn bedrijf omdat ze vroegtijdig IoT (Internet of Things) technologie hebben omarmd. Hiermee wordt het aansturen van processen (ook complexe) erg kostengunstig en kan met AI, naast procesverbetering, ook op operationele kosten worden bespaard. Daardoor heeft Inter Act een enorme voorsprong in IoT weten op te bouwen.

Inmiddels produceert Inter Act ook de benodigde IoT componenten zelf. Wereldwijd is de levering en voorraad van chips die hiervoor nodig zijn erg grillig. Dit hebben zij tijdig zien aankomen en daarom hebben zij ruim voldoende voorraad van de kritische chips, zodat ze niet afhankelijk zijn en continu kunnen leveren.

Inter Act is al vanaf 1989 actief in Europa als industrieel automatiseerder en systeemintegrator. Vanaf het jaar 2000 heeft Inter Act zich gefocust op IoT: web- en cloud-based technologieën voor industriële applicaties. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van hun “TeleControlNet” SaaS, een universele IoT-suite die meerdere functies biedt zoals:

- Op afstand bedienen van processen en productielocaties

- Op afstand alarmeren, als een proces aandacht vergt

- Onderzoeken, vergelijken en optimaliseren van processen

- Proces verloop voorspellen met AI

- Proces engineering op afstand via de cloud

In November 2020 is Inter Act overgenomen door Wienerberger uit Wenen. Van een bedrijf met 30 werknemers is het toen onderdeel geworden van een concern met in totaal 17.000 medewerkers en meer dan 200 productie locaties in Europa en Amerika. Wienerberger is een leverancier van bouwmaterialen, waaronder ook pijpen van kunststof, die uiteraard heel veel voorkomen in toepassingen van Inter Act. Samen gaan ze intelligente totaaloplossingen ontwikkelen voor water, gas en omgeving.

Exportlanden: Duitsland en met Wienerberger wereldwijd.