Tom Dekker

IMD | Tom Dekker

Website: https://imd-ma.nl

IMD

In 1970 is IMD opgericht om in afvalwater de vervuiling te meten en daar vervolgens advies over uit te brengen. Met deze dienstverlening houdt IMD zich nog steeds bezig. Indertijd is IMD opgericht door de voorganger van Friesland Campina. Voor de bedrijven is het meten van de vervuiling van extra belang, omdat de vervuiling een maat is voor grondstofverlies. Door meten en adviseren kan dit verlies worden teruggebracht. Naast  (zuivel)bedrijven, zijn ook waterschappen, gemeenten en andere overheden klanten van IMD. Sinds 2002 opereert IMD als zelfstandig bedrijf waarbij het personeel deels eigenaar is. 

Bedrijven

Bedrijven willen weten welke (grond)stoffen ze via het afvalwater verliezen, omdat ze vervolgens maatregelen kunnen nemen. IMD helpt bedrijven met een meetplan, de juiste meetapparatuur en gedegen monitoringsvoorzieningen. Met de data uit deze metingen kan het bedrijf te weten komen of en hoeveel grondstoffen ze verliezen. Ook kunnen ze zien of ze aan de wettelijk gestelde lozingsvoorwaarden voldoen. IMD kan grondstofverliezen direct meten via slimme sensortechnologie. Door middel van door IMD ontwikkelde dashboardtool worden grondstofverliezen direct online zichtbaar en kan meteen handelend worden opgetreden. Grondstofverliezen via het afvalwater kunnen aanzienlijk zijn, tot wel 4% van het totaal aan grondstoffen. Dankzij het werk van IMD wordt dit tot een minimum teruggebracht en daar gehouden. De gemiddelde gerealiseerde besparing bij IMD-projecten bedraagt tussen de 0,5 en 1 miljoen euro per jaar.

Waterschappen, gemeenten en andere overheden

Waterschappen en gemeenten willen meer inzicht in de lozingen die op hun riolering plaatsvinden. Ook bij deze overheden is het meten in afvalwater daarom van belang. IMD meet met vaste of mobiele apparatuur realtime de vervuiling in het riool. Onvoorziene lozingen worden daarmee opgespoord, en overheden krijgen beter inzicht in de werking van het riool, wat hun helpt met de besluitvorming. IMD beschikt over een relatief grote vloot aan verhuurapparatuur, en is in staat om snel te anticiperen in geval van problemen in de riolering.

Uitrol naar het buitenland

De door IMD zelf ontwikkelde sensortechniek en software is uniek in de wereld. Reden waarom IMD nu verder gaat internationaliseren, te beginnen bij zuivelfabrieken in omliggende landen.  De zuivelsector werkt internationaal en IMD werkt al met de wereldspelers samen. In Nederland groeit IMD gemiddeld 5 tot 10% per jaar. Door te groeien in het buitenland zal de groei versnellen. Daarom verwacht IMD de komende jaren door te groeien naar een personeelsomvang van nu 35 tot straks ca. 50 medewerkers.

Exportlanden: België, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk